Facebook

zo 4 november 2018 22:02

 
do 1 november 2018 17:20

 
vr 5 oktober 2018 10:56

 
wo 3 oktober 2018 21:30

 

Op initiatief van het Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg (RMO) is samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) én Verkeersschool Ruud Rutten een pilot opgezet om het hoge ongevalsrisico van jonge beginnende bestuurders aan te pakken. Het project wil ervoor zorgen, dat jonge automobilisten geen valse start maken en op die manier ook in Noord-Limburg 'van de nul een punt te maken, #Mvd01.'. Uitdaging van de pilot is om de theorie (wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek over de oorzaken van het risicovolle gedrag) en praktijk (hoe vertaal je dat in concrete acties in de lesauto en hoe zorg je ervoor dat jongeren hun eerste jaren van zelfstandig rijden zonder kleerscheuren doorkomen) met elkaar te verbinden. In het onderstaande filmpje wordt inhoud en doel nader toegelicht. Een rijopleiding op Maat!

De rijopleiding moet beter! from IN BEELD on Vimeo.

Op 4 april jl. is het startschot gegeven voor deze Pilot door Gedeputeerde Koppe van de Provincie Limburg, de Voorzitter van het RMO wethouder Ike Busser van de gemeente Venray en Ruud Rutten. In de loop van 2014 zullen de eerste leerlingen met het traject gaan starten. Vanaf medio 2015 zullen de eerste onderzoeksresultaten gaan verschijnen.

Binnen het project staan twee hoofdvragen centraal:

1. op welke manier kan het leerproces tijdens de initiële rijopleiding (dus voor het behalen van het rijbewijs) worden verbeterd?
2. hoe kan het leertraject na het behalen van het rijbewijs op een effectieve manier worden ingevuld?

Door het invullen van deze hoofdvragen draagt het project aan meerdere doelen/targets bij.

Wat zijn de ‘plussen’ voor de leerling?

1. Leerlingprofiel:
Aan het begin van de opleiding wordt een profiel van de leerling gemaakt. Thuis achter de computer of de laptop vult de leerling een aantal vragen in. Dat levert een profiel op van de leerling en geeft inzicht in de manier waarop hij situaties in het verkeer oplost. Met behulp van dat profiel kan de rijcoach de rijopleiding beter afstemmen op de behoeften van de leerling.

2. Leerlingvolgsysteem:
In de opleiding wordt gewerkt met een leerlingvolgsysteem dat heel precies in kaart brengt hoe een leerling vordert in de opleiding. De rijcoach geeft regelmatig een gedetailleerde beoordeling: wat gaat er al goed en op welke punten moet de leerling eventueel nog verbeteren. De leerling gaat tegelijkertijd voor zichzelf na wat hij al goed doet en waar hij nog moeite mee heeft. Hij brengt dus regelmatig in kaart wat zijn sterke en zwakke punten zijn.
Er wordt voortdurend een doorkijk gemaakt naar het examen: zit de leerling op koers om te zijner tijd voor het examen te slagen. Daardoor krijgt hij meer inzicht in en meer grip op zijn eigen leerproces. Doordat de leerling voortdurend op zijn eigen leren reflecteert, is het voor hem geen enkel probleem meer om het zelfreflectieformulier in te vullen dat hij op het afsluitende CBR examen bij de examinator moet inleveren.

3. Extra lessen op de computer:
De leerling kan thuis achter de computer extra rijlessen volgen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van online rijsimulator van Green Dino. Elke leerling krijgt een eigen inlogcode en kan, zoveel als hij zelf wil, extra rijervaring opdoen. Voordeel van de online rijlessen is, dat moeilijke situaties gemakkelijk kunnen worden gesimuleerd en getraind zonder dat ze tot daadwerkelijk gevaar leiden.

4. Gevaarherkenningtraining:
Tijdig herkennen van risico’s en vervolgens de juiste maatregelen nemen om te voorkomen dat ze tot gevaarlijke situaties leiden, is een belangrijke voorwaarde om na het behalen van het rijbewijs zonder kleerscheuren door de eerste periode van zelfstandig rijden heen te komen. Het is niet voor niets een belangrijk nieuw onderdeel van het theorie-examen en het is ook een belangrijk beoordelingselement tijdens het praktijkexamen.
Op ongeveer driekwart van de rijopleiding krijgen de leerlingen een speciale gevaarherkenning training. Net als de online rijlessen kunnen de leerlingen de gevaarherkenning thuis achter de eigen computer doen. De gevaarherkenningtraining helpt de leerlingen om veiliger te rijden, maar zal hen zeker ook helpen om sneller te slagen voor de gevaarherkenning vragen van het theorie-examen.

5. Stedentrip of praktijkrit zelfstandig rijden:
Als de leerling in de eindfase van de opleiding zit, gaat hij samen met twee andere leerlingen, uiteraard onder begeleiding van een rijcoach, een langere rit rijden buiten het gebied waar hij normaal gesproken lest. Hij komt in een voor hem vreemde stad en rijdt over onbekende routes. Hij moet zelfstandig zijn route plannen en rijden én zelfstandig alle beslissingen nemen. Dat is immers wat hij ook moet kunnen als hij het rijbewijs heeft. De leerlingen beoordelen elkaar en ervaren ook wat het is om met leeftijdgenoten in de auto te zitten. Zo worden ze beter voorbereid op de periode van zelfstandig rijden na het behalen van het rijbewijs.

6. Baanervaringen:
Op het afgesloten terrein van ‘Traffic Port Venlo’ ervaren de leerlingen wat het betekent om met de auto in noodsituaties terecht te komen. Hoe voelt het om op glad wegdek plotseling te moeten remmen? Leerlingen ervaren wat de rijsnelheid betekent voor de remweg: wat bij een lage snelheid van 20 of 30 km/ uur nog een veilige volgafstand is, leidt bij 50 km/ uur al tot onoverkomelijke problemen.

7. Opleidingslogboek:
Alles wat er in de opleiding van een leerling gebeurt, wordt in een opleidingslogboek verzameld. Dat gebeurt voorlopig nog op papier, maar in de toekomst zal het allemaal digitaal gebeuren. Bijvoorbeeld via een app op de telefoon van de leerling. Via het logboek weet de leerling precies hoe hij ervoor staat, wat hij allemaal al heeft gedaan en wat hij nog moet leren voordat hij op kan voor het praktijkexamen.
Als onderdeel van de proef zal worden bekeken op welke wijze de extra’s van de opleiding kunnen meewegen bij de beslissing die de examinator op het afsluitende examen neemt. Daarbij zal de examinator gebruik maken van het logboek dat door de leerling is ingevuld.

8. Van instructeur naar rijcoach
Het is niet langer de opleider alleen, die de inhoud van de opleiding bepaalt. Hij doet dat samen met de leerling. Vandaar dat we niet meer spreken van rijinstructeur, maar van rijcoach. In het begin van de opleiding legt de rijcoach natuurlijk nog steeds uit en geeft hij instructies. Maar gaandeweg de opleiding trekt hij zich als het ware steeds verder terug. Dat wil zeggen, hij geeft steeds minder hulp bij de opgaven en laat de leerling steeds meer zelf uitvoeren. Aan het einde van de opleiding rijdt de leerling zelfstandig en geeft de rijcoach in principe geen ondersteuning meer. Hij is dan vooral begeleider. Zo went de leerling geleidelijk aan de situatie na het behalen van het rijbewijs. Dan zal hij ook alles zelfstandig moeten oplossen.

9. Terugkommoment
Na het behalen van het Rijbewijs gaat de leerling zelfstandig deelnemen aan het verkeer zonder dat de rijcoach nog aanwezig is. In de eerste jaren is het belangrijk dat de leerling blijft doorleren en ervaring opdoet in de auto. Daarin zal de leerling ondersteund worden door het bieden van online (verdieping)rijlessen en het aanbieden van een terugkomdag. Tijdens deze dag gaan de leerlingen ervaringen delen en zullen ze wederom onder begeleiding van een rijcoach de weg en de baan op gaan.

Het resultaat van bovenstaande plussen of extra’s is, dat de leerling een gestructureerde opleiding krijgt die op maat van zijn leerbehoeften en leersnelheid is gesneden. Samen met zijn rijcoach bepaalt hij de ideale route tot het praktijkexamen. Hij leert om zich zelfstandig op een veilige en verantwoorde manier door het verkeer te bewegen. Hij ziet risico’s tijdig aankomen, weet welke gevolgen ze kunnen hebben en weet te voorkomen dat ze tot gevaarlijke situaties leiden. Ouders van Jonge Automobilisten kunnen dan op een zaterdagavond met een goed gevoel kunnen gaan slapen.

Als vervolg op de Pilot wordt voorzien in een uitrol naar meerdere rijscholen in (Noord-) Limburg of wellicht geheel Nederland. Bijdragen aan ‘Nul verkeersslachtoffers’.

Figuur 1: Deputé Koppe, Instructeur Verheijden en Leerling Sharon Kuijpers.

Figuur 2 Deputé Koppe en Wethouder Busser in gesprek met Ruud Rutten.

Figuur 3 Deputé Koppe aan het stuur!

Figuur 4 Ruud Rutten geeft tekst en uitleg.

Figuur 5 Deputé Koppe deelt zijn ervaringen op de baan met de aanwezigen.

Ike Busser

Bestuurlijk voorzitter

RMO Noord-Limburg

Peter van Wijlick

Coördinator Regionale Mobiliteit RMO Noord-Limburg

E: Peter@rmonoordlimburg.nl

T: 0621146598

Cecile van Herten

Beleidsmedewerker RMO Noord-Limburg

E: Cecile@rmonoordlimburg.nl

T: 0621568026